Blog

Blog

Elektronické zdravotnictví se řešilo globálně v Dublinu

 • eHealth Week se uskutečnil ve dnech 13 – 15. května v Dublinu.

ehealth Week se zaměřil na několik klíčových oblastí:

 • eHealth jako obchodní složka ovlivňující úspěšný obchodní model,
 • posílení postavení pacientů,
 • přeshraniční spolupráce,
 • mobilní zdraví,
 • vzdělávání
 • rozvoj dovedností.

 • Jednotliví účastníci konference se shodli, že eHealth je považováno za opravdu důležité v rámci světa poskytování zdravotní péče: mělo by zvýšit efektivnost péče ze strany lékařů, úsporu peněz a zlepšení péče o pacienty.
 • Kromě jiného totiž nabízí významnou příležitost pro stimulaci hospodářského růstu.

Ve stejné době probíhala v Brně konference eHealth Day.

 • Národní telemedicínské cetnrum (NTMC) předvedlo návrh organizační struktury pro implementaci eHealth do každodenní klinické praxe.
 • V současné době existuje v ČR celá řada aktivit v oblasti eHealth, většina z nich se však zabývá pouze dílčími úkoly.
 • Cílem NTMC je sjednocení těchto aktivit pod jednu organizační strukturu a stanovení opravdové definice české národní politiky eHealth.

  Celkový postup by měl být následující:

  • Vytvoření společné nadace Czech eHealth akademického sektoru reprezentovaného Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) a České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP).
  • Identifikace a analýza relevantních zainteresovaných subjektů v ČR a jejich přizvání k činnosti platformy Czech eHealth.
  • Zajištění nezávislého facilitátora pro tvorbu a implementace strategie.
  • Analýza vlivu a vazeb jednotlivých subjektů v rámci systému zdravotnictví ČR.
  • Analýza potřeb jednotlivých skupin subjektů.
  • Vytvoření společné vize elektronizace českého zdravotnictví.
  • Vytvoření pracovních skupin pro jednotlivé domény eHealth.
  • Syntéza návrhů jednotlivých skupin, finalizace strategie.
  • Vytvoření implementačního plánu strategie.
  • Implementace strategie elektronizace zdravotnictví v ČR.

  http://www.ezdrav.cz/elektronicke-zdravotnictvi-se-resilo-globalne-v-dublinu/

  Archiv starších novinek

 • uLékaře.cz

  Největší a nejrychleji rostoucí portál o zdraví v ČR. Umožňuje efektivní zásah cílové skupiny lidí hledající informace o zdraví. Přes 335.000 unikátních návštěvníků a více jak 2.360.000 zhlédnutých stránek za měsíc.
  čti více

   
  proLékaře.cz

  Největší informační zdroj pro lékaře na českém a slovenském internetu. Digitalizovaný obsah archívu časopisů ČLS JEP, MF, Ambit, GEUM aj. Celoživotní vzdělávání lékařů, on-line kongresy, diskuze, katalog kongresů, aj.
  čti více

   
  ClipNote - prodejní nástroj

  ClipNote je dokonalé iPad řešení pro komunikaci s lékaři. Je to prodejní nástroj, který pomáhá edukovat lékaře a vytváří obousměrnou komunikaci s Vašimi klienty.
  čti více