HelpProduct managingDatabáze obrázků – uživatelská příručka

Databáze obrázků – uživatelská příručka

Úvod

Databáze obrázků je společné úložiště obrázků pro všechny webové projekty. Nahradila starý systém ukládání obrázků, kde měl každý projekt své úložiště a svou databázi. V současné době (9.3.2009) probíhá migrace lokálních databází obrázku jednotlivých projektů do této nové společné databáze. Hlavní výhodou je možnost sdílení obrázků ve více projektech a možnost vyhledávání ve všch obrázcích bez ohledu na to, pro který projekt jsou použity.

Základní ovládání

Databázi obrázků lze spravovat z administrace jakéhokoli projektu. Do databáze se vstupuje přes odkaz „Obrázky“ v hlavním menu administrace projektu. Menu v sekci Obrázky obsahuje následující položky:

 • Nový záznam – přidání nového obrázku do databáze.
 • Vypsat vše - zobrazení základního přehledu všech obrázků s možností vyhledávání.
 • Zobrazit jako – umožňuje měnit vzhled základního zobrazení přehledu obrázků.
  • Galerie – Zobrazení náhledů obrázků rozmístěných po celé obrazovce
  • Seznam – Řádkové zobrazení podrobných informací o obrázku

Vyhledávání

Vyhledávat lze podle následujících kritérii:

 • Textové vyhledávání – Hledá se textový řetězec v názvu, klíčových slovech a popisu obrázku.
 • Kategorie – Hledání dle kategoríí. Kategorie jsou hierarchické, tzn. Pokud hledám v nadřízené kategorii, zobrazí se obrázky také ze všech podřízených kategorií.
 • Lokální – Hledá jen tzv. lokální obrázky. Lokální obrázek je takový obrázek, který lze použít pouze v projektu v jehož adminu byl do databáze přidán.

Přidání nového obrázku

Záznam obrázku má následující povinné položky:

 • Název – unikátní identifikátor obrázku, přes který se na obrázek lze odkazovat např. v Novinkách. Měl by obsahovat pouze text bez diakritiky. Pokud vámi zadaný název obrázku již existuje, záznam se nepodaří uložit.
 • Popis obrázku – Stručný a pokud možno výstižný popis toho, co obrázek zobrazuje. Je důležitý kvůli vyhledávání a snadné orientaci v databázi.
 • Klíčová slova – Povinné je alespoň jedno klíčové slovo, ale je možné zadat libovolné množství klíčových slov k jednomu obrázku. Klíčová slova by měla obsahovat taková slova nebo fráze u nichž je žádoucí, aby se při vyhledávání podle těchto slov/frází obrázek objevil ve výslecích vyhledávání. Do každého políčka je vhodné psát vždy jedno slovo, případně frázi. Při psaní klíčového slova systém automaticky nabízí již dříve zadaná klíčová slova začínající na již napsaný znak nebo text.
 • Kategorie – Kategorie rozčleňují obrázky do skupin podle druhu jejich obsahu. Pro každý obrázek je nutné zadat alespoň jednu kategorii. Podržením CTRL lze vybrat více kategorií pro jeden obrázek.
 • Lokální Ano-Ne – Obrázek má být označen jako lokální, pokud je potřeba zakázat jeho použití v jiném projektu než, ve kterém se právě nacházím (například i obrázky, které je zbytečné sdílet, jako grafy ke studiím aj.). Obrázky označené jako lokální nebudou v jiných projektech viditelné.
 • Obrázek upload – pole pro uploadování souboru s obrázkem.
uLékaře.cz

Největší a nejrychleji rostoucí portál o zdraví v ČR. Umožňuje efektivní zásah cílové skupiny lidí hledající informace o zdraví. Přes 335.000 unikátních návštěvníků a více jak 2.360.000 zhlédnutých stránek za měsíc.
čti více

 
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém a slovenském internetu. Digitalizovaný obsah archívu časopisů ČLS JEP, MF, Ambit, GEUM aj. Celoživotní vzdělávání lékařů, on-line kongresy, diskuze, katalog kongresů, aj.
čti více

 
ClipNote - prodejní nástroj

ClipNote je dokonalé iPad řešení pro komunikaci s lékaři. Je to prodejní nástroj, který pomáhá edukovat lékaře a vytváří obousměrnou komunikaci s Vašimi klienty.
čti více