Novinky

Informace o projektu Revmaticke-nemoci.cz (RN)

Projekt RN zahrnuje tato onemocnění: Revmatoidní arthritida, Juvenilní idiopatická arthritida, Bechtěrevova nemoc a Lupénka - psoriáza, včetně psoriatické arthritidy. Podstata těchto nemocí je autoimunitní.

Podporovaný přípravek (účinná látka): Enbrel (účinná látka Etanercept, označuje se jako anti TNF alfa)

Etanercept je lék ze skupiny blokátorů účinku tumory nekrotizujícího faktoru (TNF-alfa), ze skupiny tzv. biologických léků. Tumory nekrotizující faktor je hlavním cytokinem v procesu zánětu u RN, je produkován monocyty a makrofágy. Etanercept je kompetitivním inhibitorem vazby TNF-alfa na povrchové buněčné receptory, blokuje tak jeho biologickou, a tím zánětlivou aktivitu v těle. Výhodou Etanerceptu je menší imunogennost, protilátky proti němu se tvoří méně než u pěti procent pacientů. Podává se s. c. injekcí.

INDIKACE V SPC (https://pfizer.cz/sites/cz/VPOIS/Documents/Enbrel_SPC.pdf)

Terapeutické indikace:

 • Revmatoidní artritida

  Enbrel v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých v případech, kdy po podání jiných chorobu modifikujících léků včetně methotrexátu (pokud není kontraindikován), nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. Enbrel může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu nebo pokud je pokračující léčba methotrexátem nevhodná. Enbrel je také indikován k léčbě závažné aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří nebyli předtím léčeni methotrexátem. Enbrel použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem prokázal rentgenologicky měřitelné snížení míry progrese poškození kloubů a fyzické funkční zlepšení.
 • Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida

  Léčení aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u dětí a dospívajících ve věku od 4 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován. Enbrel nebyl studován u dětí mladších než 4 roky.
 • Psoriatická artritida

  Léčení aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání jiných chorobu modifikujících léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. Enbrel prokázal fyzické funkční zlepšení u pacientů s psoriatickou artritidou a rentgenologicky měřitelné snížení míry progrese poškození periferních kloubů u pacientů se symetrickými polyartikulárními podtypy choroby.
 • Ankylozující spondylitida

  Léčení dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou, jestliže nebylo dosaženo adekvátní odpovědi konvenční léčbou.
 • Ložisková psoriáza

  Léčení dospělých se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří neodpovídají na jinou celkovou terapii zahrnující cyklosporin, methotrexát nebo psoralen a ultrafialové světlo A (PUVA) (viz bod 5.1), nebo tato terapie je pro ně kontraindikována, nebo ji netolerují.
 • Ložisková psoriáza u dětí

  Léčení chronické těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 8 let, kteří neodpovídají dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou celkovou terapii nebo fototerapii.

Nová indikace Enbrelu:

 • Radiograficky neprokázaná axiální spondylartritida

  Je schválená a má úhradu.
  Na rentgenu ještě nejsou vidět změny (na magnetické rezonanci ano), ale považuje se za ranné stádium axiální spondylartritidy. Je třeba zmiňovat a motivovat pacienta k tomu, že pokud ho bolí záda a na rentgenu není nic vidět, mohlo by jít o toto onemocnění jako takové nebo jako ranné stádium ax. spond.

DŮLEŽITÉ: Kromě biologické léčby (etanercept) lze psát také o ostatních druzích léčby nebiologickými preparáty (nesteroidní antirevmatika, kortikoidy,metotrexát, azathioprin, cyklofosfamid ...). Nelze však uveřejňovat jakékoli srovnávací studie, kde etanercept vychází záporně.

Cílové skupiny:

 • (Laici) Pacienti: Stránky jsou určené především pacientům s revmatoidní arthritidou, Bechtěrevovou nemocí (ankylosující spondylarthritidou) a lupénkou (včetně psoriatické arthritidy) - indikace Enbrelu, ale i v rozšířeném smyslu všem pacientům s autoimunitním onemocněním ze skupiny revmatických nemocí.

  Články pro laiky jsou zaměřeny na:

  • výše uvedené nemoci obecně (jak s nimi žít)
  • prospěšnost biologické léčby.
 • Odborníci: Příslušní specialisté - především revmatologové a dermatologové (lékaři pro dospělé pacienty i děti),kteří by měli být informování o kladech biologické léčby a o možnosti posílat pacienty do center biologické léčby. Kromě nich i ostatní lékaři, především ti, kteří se setkávají ve svých ordinacích s bolestmi kloubů a páteře (neurologové, ortopedi, pediatři, imunologové apod.)

U textů na RN (odborných) je nutné ve zdroji uvádět i autora původního zdrojového článku!

UPOZORNĚNÍ:

Než pošlete jakýkoli zdroj šéfredaktorovi ke schválení, na příslušném projektu si ověřte, zda:

 • z Vámi vybraného zdroje již někdo jiný nečerpal
 • zda na projektu již není text na stejné téma (byť z jiného zdroje)
 • hledejte co nejaktuálnější zdroje!

Vyhledávání na projektech pomocí klíčových slov:

Na Homepage každého projektu (většinou v levém sloupci) je políčko "vyhledávání", které ale vyhledává jen v textech laických. Chcete-li hledat odborných článcích, je nutný tento postup:
Vstoupit na Homepage, zvolit sekci odborník, zvolit zde jakýkoli článek pro odborníky (rozkliknout). Teprve pak je možné použít políčko "vyhledávání" (v levém sloupci) pro hledání v odborných textech.

AKTUALIZACE K 30. 6. 2019:

Prosím u všech témat, kde je to možné, tak se snažit napasovat dvě hlavní věci, které chce klientka opakovaně komunikovat:

1.) časné zahájení léčby,

2.) možnosti tabletové léčby. Stačí vždy třeba odstavec, pár vět, například u článku o společenském životě s artritidou (téma RA 11/2019) lze napasovat tabletovou léčbu třeba na téma cestování, zmínit, že tabletová léčba je při cestování výhodnější než injekční atd.

Prosím nepoužívejte pojem biologická léčba, protože klientka je přesvděčena, že se používá špatně místo pojmu cílená léčba, který je přesnější (může být syntetická i biologická).


Archiv starších novinek

uLékaře.cz

Největší a nejrychleji rostoucí portál o zdraví v ČR. Umožňuje efektivní zásah cílové skupiny lidí hledající informace o zdraví. Přes 335.000 unikátních návštěvníků a více jak 2.360.000 zhlédnutých stránek za měsíc.
čti více

 
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém a slovenském internetu. Digitalizovaný obsah archívu časopisů ČLS JEP, MF, Ambit, GEUM aj. Celoživotní vzdělávání lékařů, on-line kongresy, diskuze, katalog kongresů, aj.
čti více

 
ClipNote - prodejní nástroj

ClipNote je dokonalé iPad řešení pro komunikaci s lékaři. Je to prodejní nástroj, který pomáhá edukovat lékaře a vytváří obousměrnou komunikaci s Vašimi klienty.
čti více