Novinky

Léky na internetu

Léky na internetu

Zajímavá zjištění týkající se rizika kardiovaskulárního postižení u pacientů se systémovým lupusem erytematosem (SLE) přinesla jen nedávno publikovaná studie britských autorů. Ti se totiž ve své práci zabývali možnou souvislostí mezi sérovou hladinou vitamínu D a markery subklinického kardiovaskulárního onemocnění (CVD). Studie se účastnili pacienti se SLE (≥ 4 dle revidovaných ACR kritérií 1997) z ambulantních center, kde byli v péči v období mezi lednem 2007 a lednem 2009. Nedostatek vitaminu D byl definován jako sérová hladina 25(OH)D < 20 ng/ml (měřeno metodou ELISA). Aktivita onemocnění pak byla hodnocena stanovením skóre SLEDAI-2K. Rychlost aortální pulzní vlny (aPWV) byla měřena pomocí přístroje PulseTrace3600 (Micromedical), výskyt karotického plaku (CP) a tloušťka intima-media (IMT) byla hodnocena pomocí ultrazvuku (B-mode Doppler US).

Do studie bylo nakonec zařazeno celkem sedmdesát pět žen s SLE s mediánem trvání onemocnění 16 let (8–27). Pacientky s nedostatkem vitaminu D měly vyšší body mass index, BMI (p = 0,014) a inzulínovou rezistenci (p = 0,023) než ty s hladinami 25(OH)D > 20 ng/ml. Pacientky se skóre SLEDAI-2K ≥ 4 měly nižší hladiny 25(OH)D než ty se skóre < 4 (medián hladin 12,9 vs. 20,3 ng/ml, p = 0,031). Tuhost aorty byla významně spojena se sérovou hladinou 25(OH)D, a to nezávisle na BMI, rizikových faktorech CVD a sérové hladině inzulínu (p = 0,010). Síla této asociace se však snížila po zohlednění aktivity nemoci. Nebyla nalezena žádná spojitost mezi hladinou 25(OH)D a CP či IMT.

Na základě těchto zjištění lze tedy říci, že nedostatek vitaminu D je u pacientů s SLE spojen se zvýšenou tuhostí aorty, a to nezávisle na rizikových faktorech CVD a hladinách inzulínu. Zvýšená zánětlivá aktivita nemoci pak může být mechanismem, kterým nedostatek vitaminu D ovlivňuje tuhost cévní stěny u této skupiny pacientů.

(mik)

Zdroj: Reynolds J. A. et al. 25-Hydroxyvitamin D deficiency is associated with increased aortic stiffness in patients with systemic lupus erythematosus. Rheumatology 2012 Mar; 51 (3): 544–51; doi: 10.1093/rheumatology/ker352


Archiv starších novinek

uLékaře.cz

Největší a nejrychleji rostoucí portál o zdraví v ČR. Umožňuje efektivní zásah cílové skupiny lidí hledající informace o zdraví. Přes 335.000 unikátních návštěvníků a více jak 2.360.000 zhlédnutých stránek za měsíc.
čti více

 
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém a slovenském internetu. Digitalizovaný obsah archívu časopisů ČLS JEP, MF, Ambit, GEUM aj. Celoživotní vzdělávání lékařů, on-line kongresy, diskuze, katalog kongresů, aj.
čti více

 
ClipNote - prodejní nástroj

ClipNote je dokonalé iPad řešení pro komunikaci s lékaři. Je to prodejní nástroj, který pomáhá edukovat lékaře a vytváří obousměrnou komunikaci s Vašimi klienty.
čti více