Novinky

Sledovanost projektu stáří

Sledovanost projektu stáří

Na přelomu minulého a tohoto roku jsme dokončili první fázi širokého projektu pro laickou veřejnost s tématikou zdraví. Problematika stárnoucí civilizace je v současnosti často diskutovaným problémem. Projekt byl definován jako dlouhodobý s propracovaným systémem aktualizací. Nyní jsme dokončili další v podobě interaktivního nástroje, který má za úkol edukovat příbuzné a známé seniorů a pomoci jim prožít důstojné stáří.

Motto projektu: Díky neustálému rozvoji medicíny se dnes lidé běžně dožívají vyššího věku než dříve. Vyšší věk však přináší i zvýšený výskyt onemocnění typických pro stáří a vyšší věkové kategorie vůbec. To vše ale neznamená, že i Vy nebo Vaši blízcí nemohou prožít své stáří aktivně a naplno. Důslednou péčí a zájmem o vlastní zdraví je možné mnohé ovlivnit. Projevy stárnutí lze zmírnit a zpomalit.


Stárne ale všehno a stárneme všichni. Každá živá buňka je naprogramována tak, že jednoho dne zestárne a zpomalí své procesy.

Odvěká touha zastavit stárnutí provází člověka od nepaměti. Vzpomeňme jenom známější balady, povídky, pověsti a pohádky. Všechny příběhy ve snaze o dlouhověkost však nakonec končí neúspěchem; hrdinové se smiřují se stářím nebo v horším případě jsou trestáni za snahu porušit tento koloběh života. Kostěj Nesmrtelný měl své slabé místo, doktor Faust skončil ve spárech ďábla, kámen mudrců nebyl nikdy neobjeven.

V dnešní moderní době tento trend pokračuje. Dlouhověkost je dnes ukazatelem civilizovanosti země. Zvyšující se životní úroveň, současná medicína a péče o vlastní zdraví jsou kreditem naší doby. S vyšším věkem se však objevují specifické zdravotní a sociální problémy. Narozdíl od pohádek se nesnažíme hledat eleixíry mládí. Naopak. Zcela racionálně a v souladu s přírodou zvyšujeme životní úroveň našich stárnoucích blízkých.

Je to skutečně jednoduché. Otestujte své blízké. Je to minimum, které můžete udělat ihned. Nenechte je skutečně zestárnout!

Archiv starších novinek

uLékaře.cz

Největší a nejrychleji rostoucí portál o zdraví v ČR. Umožňuje efektivní zásah cílové skupiny lidí hledající informace o zdraví. Přes 335.000 unikátních návštěvníků a více jak 2.360.000 zhlédnutých stránek za měsíc.
čti více

 
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém a slovenském internetu. Digitalizovaný obsah archívu časopisů ČLS JEP, MF, Ambit, GEUM aj. Celoživotní vzdělávání lékařů, on-line kongresy, diskuze, katalog kongresů, aj.
čti více

 
ClipNote - prodejní nástroj

ClipNote je dokonalé iPad řešení pro komunikaci s lékaři. Je to prodejní nástroj, který pomáhá edukovat lékaře a vytváří obousměrnou komunikaci s Vašimi klienty.
čti více