Novinky

Velká redakce

Velká redakce

Představa: Zatím největší a nejuspořádanější databáze vyšetření a nemocí. Metoda: Redakce přes 80 několikastránkových textů do více jak 2O autorů - lékařských osobností. Výsledek: Jednotné a korigované kvalitní texty. Diskuze: Ještě někdy? Dokončili jsme na čas a komunikaci velmi náročnou činnost. Dobrá zkušenost, kterou již nevyužijeme.

Proč? Protože vymyslet a především uplatnit univerzální redakční pravidla pro nemálo osobností české medicíny s bohatou publikační minulostí byl úkol, který stál mnoho úsilí. Výsledek je dosud ojedinělá a přehledná databáze .. a vyčerpání na naší straně :-)

[...]Věty by měly být spíše krátké, max. 80 znaků vč. mezer. Důraz bude kladen na jednoduchost se zřetelným obsahovým významem. Vyvarujte se klasického schematického členění a popisu každé nemoci (etiologie, patogeneze, klinické příznaky, laboratorní výsledky, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prevence, prognóza). Přestože struktura textu takto postupuje (snažíme se nabídnout schéma, na které jste zvyklí), výsledný text pro laika vypadá zcela odlišně. Pokud možno, termíny výše v závorce neuvádějte raději vůbec.

Nevyhýbejte se expresivním vyjádřením, přímým apelům, oslovujte. Obracejte se přímo na čtenáře, nepoužívejte obecných vyjádření a formulací. Vy jste schopni o nemoci uvažovat naprosto „chladně“, čtenář to ale vnímá jinak. Chce číst skutečnosti, které se ho bezprostředně týkají. Jenom tak mu zůstane paměťová stopa zachována, jenom tím maximálně upoutáte jeho pozornost. Nebojte se jisté dávky agresivity svých textů, vyvarujte se suchých konstatování chronicky známých faktů. [...]

Archiv starších novinek

uLékaře.cz

Největší a nejrychleji rostoucí portál o zdraví v ČR. Umožňuje efektivní zásah cílové skupiny lidí hledající informace o zdraví. Přes 335.000 unikátních návštěvníků a více jak 2.360.000 zhlédnutých stránek za měsíc.
čti více

 
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém a slovenském internetu. Digitalizovaný obsah archívu časopisů ČLS JEP, MF, Ambit, GEUM aj. Celoživotní vzdělávání lékařů, on-line kongresy, diskuze, katalog kongresů, aj.
čti více

 
ClipNote - prodejní nástroj

ClipNote je dokonalé iPad řešení pro komunikaci s lékaři. Je to prodejní nástroj, který pomáhá edukovat lékaře a vytváří obousměrnou komunikaci s Vašimi klienty.
čti více