HelpProduct managingProjektový manuál

Projektový manuál

Úvod

Záměr

Realizovat projekt, který bude mít maximální míru obsahové nezávislosti a zároveň bude 100% plnit požadavky investora – klienta. Projekty připravujeme zásadně dlouhodobé a neustále se snažíme o jejich rozvoj, spokojenost klienta a kontinuálně vytváříme prostor pro další investice z jeho strany.

Projektové fáze

 1. příprava definice
 2. prodej projektu
 3. realizace
 4. aktualizace
 5. podpora a komunikace projektu

Fáze 0 - příprava definice

Odpovědné osoby

 • Tomáš Šebek (TS) – zadavatel, odpovědný za celou fázi 0
 • projektový manažer (PM) – příprava vlastní definice
 • Ruda Ringelhán (RR) – příprava kalkulace

Harmonogram

V této fázi není nijak striktně nastaven, většinou 3-4 týdny od zadání dohodnutého tématu.

Logistika

 • TS (zadání) -> PM (příprava definice)
 • PM -> TS (obsahová korektura)
 • TS -> RR (kalkulace + 1. kontrolní čtení)
 • RR -> TS a PM (2. kontrolní čtení)
 • TS a PM -> fáze 1

Postup a úkoly

 • rešerše – vyhledání obdoby na českém a zahraničním internetu
 • PREPARAT.com – vyhledání zahraniční produktové stránky
 • konkurence – zjištění konkurenčních projektů a preparátů
 • marketing – příprava jasné koncepce marketingu pro našeho klienta, stanovení cíle
 • interaktivita – definice základní interaktivních prvků projektu
 • kalkulace – příprava rozpočtu realizace, aktualizací a doplňků (video, tisk)
 • definice – příprava definice po obsahové i formální stránce
  • úvod, představení MeDitorial
  • rešerše, analýza, závěry
  • cíle projektu, marketingové výstupy
  • cílové skupiny
  • technické provedení
  • harmonogram
  • struktura projektu (navigace)
  • klíčové aplikace (detailní popis funkce)
  • podpora projektu (média, tisk)
  • související, samostatné aktivity (video, tiskoviny, Medikus, …)
  • prostor pro partnery
  • hlavní referenční projekty
  • další reference

Fáze 1 – Prodej

Odpovědné osoby

 • Tomáš Šebek (TS) – účastní se všech jednání, odpovědný za celou fázi 1
 • Ruda Ringelhán (RR) – technická a finanční argumentace, fakultativně jedná s klienty
 • projektový manažer (PM) – komunikuje s klientem, účastní se všech jednání fáze 1

Harmonogram

Neomezená délka fáze až do jejího úspěšného zakončení. Sezónně je ideální období pro prodej projektů září – prosinec, kdy klienti připravují rozpočty na další rok, obecně však prodej probíhá celoročně. Fáze končí podpisem smlouvy, nebo jinou formalitou, která definitivně potvrzuje spolupráci.

Logistika

 • PM -> TS (konzultace výběru klienta, příprava komunikace)
 • PM -> klient (žádost o schůzku)
 • klient -> PM, TS a RR (schůzka, argumentace, prodej)
 • PM -> klient (zápis jednání, podklady, dokumenty)
 • TS -> klient (vyřešení formalit – smlouva, objednávky, fakturace)
 • TS -> PM (předání dohodnutého projektu, fáze 2)

Postup a úkoly

 • telefonáty – domluva s TS, tréning, příprava obsahu telefonátu
 • e-maily – příprava každého e-mailu s předchozí supervizí TS
 • schůzky – návrh scénáře, PM je ideálně moderátor schůzky, jinak TS
 • dokumenty – definici může PM poslat klientovi ještě před schůzkou, kalkulace přestavujeme vždy osobně
 • formality – smlouva, objednávky a fakturace připravuje TS

Fáze 2 – Realizace

Odpovědné osoby

 • projektový manažer (PM) – odpovědný za celou fázi 2 (organizace, termíny)
 • Ruda Ringelhán (RR) – grafické design a obecně technické zpracování
 • Martin Straka (MS) - programování
 • Jana Chocholáčová (JCH) – obsahové zpracování
 • Tomáš Šebek (TS) – supervize, konzultace

Harmonogram

 • 0-14 dnů – návrh designu, příprava statického obsahu a jeho obsahová a jazyková korektura
 • 14-30 dnů – schvalování u klienta, příprava dynamických textů, programování webu a aplikací
 • 30-45 dnů – zapracování korektur od klienta, testování webu
 • 45+ - spuštění projektu

Logistika

 • PM -> JCH (zadání obsahu dle definice)
 • PM -> RR (zadání designu)
 • RR a JCH -> PM (předání podkladů pro klienta)
 • PM -> klient (odeslání obsahu a designu na schválení)
 • klient -> PM (vyjádření k podkladům, korektury)
 • PM -> JCH (zapracování korektur obsahu)
 • PM -> RR (zapracování korektur designu a zpracování finální prezentace)
 • PM -> PM nebo webeditor (vložení obsahu, konečná příprava projektu)
 • PM -> TS a RR (interní schvalování)
 • PM -> klient (prezentace hotového projektu a schvalování obsahu aktualizací)
 • klient -> PM (odsouhlasení, stanovení termínu spuštění, fáze 3)

Postup a úkoly

 • statický obsah – dle definice a sdělení PM nechá JCH zpracovat a zkorigovat
 • dynamický obsah –dle edičního plánu PM nechá JCH zpracovat a zkorigovat aktualizace
 • design – dle grafické definice (RR + TS) a sdělení PM nechá RR zpracovat
 • programování – dle definice a sdělení PM nechá MS + RR naprogramovat
 • webeditace – PM nebo webeditor zapracuje obsah do projektu pomocí CMS
 • komunikace – PM volně komunikuje procesní záležitosti s klientem, vše v CC kopii TS a RR

Jednotlivé fáze realizace projektu - KONTROLNÍ BODY


 1. Příprava definice projektu a kalkulace
 2. Schůzka s klientem, osobní prezentace
 3. Příprava návrhu smlouvy, korespondenční oponentura
 4. Podpis definitivního znění smlouvy
 5. Objednávka a fakturace realizační části projektu
 6. Designová definice a příprava designu
 7. Oponentura návrhu designu a jeho schválení
 8. Příprava statického a prvního dynamického obsahu
 9. Oponentura návrhu obsahu a jeho schválení
 10. Programování webu a aplikací
 11. Náhled testovací verze
 12. Schůzka s klientem, osobní prezentace projektu
 13. Doladění a spuštění projektu
 14. Další provoz v rámci aktualizací
 15. Pravidelné reporty a domluvená osobní setkání

Fáze 3 – Aktualizace

Odpovědné osoby

 • projektový manažer (PM) – odpovědný za celou fázi 3 (náplň, organizace, termíny)
 • Ruda Ringelhán (RR) – řízení PM, supervize, konzultace
 • Jana Chocholáčová (JCH) – obsahové zpracování
 • Tomáš Šebek (TS) – supervize, konzultace

Harmonogram

 • do 2. v měsíci – PM doručí RR dokumenty - měsíční „aktivity“ a „report“, každý den prodlení 500 Kč pokuty.
 • do 5. v měsíci – RR pošle korekci dokumentů PM a ten odešle klientovi
 • nejdéle 5 v měsíci PM odesílá report klientovi (každý den prodlení 500 Kč pokuty)
 • prodlení v odevzdání EP šéfredaktorovi - každý den prodlení 500 Kč pokuty
 • celý měsíc – plnění aktualizací a rozvoj projektu podle plánu

Logistika

 • PM -> JCH (zadání obsahu dle edičního plánu)
 • PM -> RR (požadované dokumenty pro klienta k internímu schválení)
 • PM -> klient (dokumenty „aktivity“ a „report“ a procesní záležitosti)
 • PM -> TS (větší inovace projektu nad rámec definice a obchodní problematika)

Postup a úkoly

 • ediční plán – připraví PM a po konzultaci RR a TS nechá zpracovat JCH
 • komunikace – PM volně komunikuje procesní záležitosti s klientem, vše v CC kopii TS a RR
 • aktualizace – realizace jednotlivých bodů dle harmonogramu
 • registrace do vyhledávačů a Wikipedie

Fáze 4 – Podpora a komunikace projektu

Na projektu

 • zajímavé články pro aktualizace
 • kontinuální revize statických textů
 • kvalitní a pravidelné rešerše mediálních výstupů
 • plné "napsali o nás"
 • smysluplné ankety a jejich statistické zpracování
 • smysluplné soutěže, hledání dodavatelů dárků zdarma
 • pravidelné kontroly poraden a diskuzí, infiltrace témat
 • pravidelná aktualizace databáze odborníků
 • tvorba informačních PDF brožur ze statického textu
 • podpora interaktivity a vstupů ze strany čtenářů
 • tlak na rozvoj komunit, tématické sociální sítě
 • aktivní hledání nových aplikací, modulů, kalkulaček
 • revize projektových definic a event. zpracování nezpracovaného

Na podporu

 • pravidelné rešerše zahraničních projektů stejného tématu
 • hledání inspirace
 • optimalizace pro vyhledávače
 • infiltrace do diskuzí, aktivní odkazy, ...
 • návrhy témat k medializaci
 • hledání prostoru spolupráce s dalšími projekty z produkce MD
 • hledání partnerských webů, organizací, pacientů, ...

Pro klienta

 • pravidelná iniciace schůzek s ním 1x za 2 měsíce
 • okamžitá reflexe jeho potřeb
 • soulad chodu projektu s ostatními aktivitami klienta
 • podpora jeho aktuálních marketingových aktivit
 • invence marketingového rozvoje pro klienta
 • nové nápady a návrhy vylepšení projektu
 • kontinuální "prodej projektu" klientovi
 • nové obchody na základě spolupráce

Na MD meetu ve středu

 • pro každý projet uvést co je nového/podařilo se od posledního MD meetu (nová věc, reakce uživatele, uvedení v tisku.. aj)
 • neakceptuje se "nic nového na projektu"
uLékaře.cz

Největší a nejrychleji rostoucí portál o zdraví v ČR. Umožňuje efektivní zásah cílové skupiny lidí hledající informace o zdraví. Přes 335.000 unikátních návštěvníků a více jak 2.360.000 zhlédnutých stránek za měsíc.
čti více

 
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém a slovenském internetu. Digitalizovaný obsah archívu časopisů ČLS JEP, MF, Ambit, GEUM aj. Celoživotní vzdělávání lékařů, on-line kongresy, diskuze, katalog kongresů, aj.
čti více

 
ClipNote - prodejní nástroj

ClipNote je dokonalé iPad řešení pro komunikaci s lékaři. Je to prodejní nástroj, který pomáhá edukovat lékaře a vytváří obousměrnou komunikaci s Vašimi klienty.
čti více