Novinky

Lékař je tvor vybíravý ...

Lékař je tvor vybíravý ...

... a nebude číst všechno, čím se ho snažíte nakrmit. Zvlášť vnímavý je k reklamním sdělením, které tváří velmi odborně a nestranně. Lékař by měl hned v úvodu vědět, co je reklamní text a co je nezávislá studie. Hodnota reklamy tím rozhodně neupadá, spíše naopak.

Klient na svých stránkách o portfoliu vakcín významného výrobce prezentuje námi vytvořený text. Jako každá jiná správně formulovaná produktová podpora i tato se opírá o jasně formulovaná fakta s odkazy na zdroje, z nichž údaje pochází.


Porovnávací studie neprokázaly žádný rozdíl ve výskytu nežádoucích účinků po očkování vakcínou a po očkování monovalentními vakcínami. Očkovaná osoba by měla být krátkou dobu po aplikaci vakcíny pod dohledem lékaře. Podobně jako u ostatních přípravků biologické povahy nelze vyloučit projev přecitlivělosti vůči některé ze složek vakcíny a je proto vhodné přijmout opatření ke snížení projevů těchto reakcí vzniklých bezprostředně po očkování.

Po aplikaci očkovací látky se může přechodně objevit mírná bolestivost, začervenání a otok místa vpichu. Lehká reakce se objevila u 0,3 až 10 procent účastníků klinického výzkumu. Ve všech případech se však jednalo o méně než 48 hodin trvající stav o nízké závažnosti. Celková reakce - bolesti hlavy, únava, nevolnost - byla popsána jen u malého počtu očkovaných. Výskyt závažných nežádoucích účinků po aplikaci nebyl dosud nikým hlášen. Kontraindikací vakcíny TWINRIXTM je přecitlivělost na kteroukoliv její složku nebo akutní horečnaté onemocnění.

Archiv starších novinek

uLékaře.cz

Největší a nejrychleji rostoucí portál o zdraví v ČR. Umožňuje efektivní zásah cílové skupiny lidí hledající informace o zdraví. Přes 335.000 unikátních návštěvníků a více jak 2.360.000 zhlédnutých stránek za měsíc.
čti více

 
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém a slovenském internetu. Digitalizovaný obsah archívu časopisů ČLS JEP, MF, Ambit, GEUM aj. Celoživotní vzdělávání lékařů, on-line kongresy, diskuze, katalog kongresů, aj.
čti více

 
ClipNote - prodejní nástroj

ClipNote je dokonalé iPad řešení pro komunikaci s lékaři. Je to prodejní nástroj, který pomáhá edukovat lékaře a vytváří obousměrnou komunikaci s Vašimi klienty.
čti více