Novinky

redakční systém

redakční systém

Každá flexibilní internetová prezentace využívá průběžnou databázi textů (content flow). K tomu většinou slouží různé redakční systémy. Vyvinuli jsme redakční systém MeDitor, který je ideálně optimalizovaný pro projekty, které vytváříme. V poslední době jsme provedli několik zásadních úprav. Nabízíme vám přehled aktualizovaných modulů:

Novinky
Slouží k publikování jednoduchých upoutávek, aktualizací, sdělení, tiskových zpráv, apod. Modul umožňuje nastavit datum publikace a řadit informace do kategorií. Každá novinka má svůj náhled (perex) a celý text (full text), je možné připojit soubory či obrázky. Novinka je editovatelná v HTML i WYSIVYG editoru.

Ankety
Tento modul umožňuje jednoduchou práci s anketami. Je možné zadat otázku a až osm různých odpovědí. Ankety je možné nadále editovat, mazat a pracovat s nasbíranými údaji.

Kategorie
Je hlavním modulem aplikace. Umožňuje tvořit hlavní sekce, podsekce a další členění stránek (menu) až do čtvrté úrovně. Pomocí tohoto modulu můžete založit novou rubriku, nadále ji editovat, mazat, měnit pozici v celkovém stromu sekcí, apod. Každou sekci či podsekci je možné propojit s jakýmkoliv dalším modulem, stránkou nebo článkem. Pomocí tohoto modulu je také možné zobrazit mapu stránek.

Články
Je modul určený pro publikování článků a dalších textů s možností řazení do sekcí. Umožňuje tytéž funkce jako modul Novinky. Články mohou být v pracovní podobě ukládány a můžete se k nim později vracet pro další editaci, aniž by se zobrazili na stránkách. Články jsou editovatelné v HTML i WYSIVYG editoru. Je možné nastavit přístupová práva pro jednotlivé autory tak, aby pouze oprávněná osoba (redaktor, administrátor) měla možnost článek publikovat.

Knihovny
Modul je určen k administraci datových souborů a fotogalerie na webu. Obsahuje část pro správu obrázků, souborů a odkazů. Jednotlivé soubory je možné řadit do různých kategorií a pomocí nastavení je spojovat s dalšími dokumenty na stránkách. U obrázků je možné tvořit jejich náhledy a galerie.

Stránky
Je modulem pro správu statických dokumentů webu. Umožňuje přiřadit jednotlivé dokumenty ke zvoleným sekcím (rubrikám). Stránky je možné vytvářet, upravovat a mazat. Jsou editovatelné v HTML i WYSIVYG editoru.

Ambulance
Speciální modul pro prezentaci ambulancí a jednotlivých oddělení zdravotnického zařízení. Mimo textové a obrazové prezentace umožňuje aktualizaci personálního složení, změnu ordinačních hodin a kontaktů a dále management objednávání pacientů.

Kontakty
Modul pro tvorbu a administraci kompletních kontaktů osob (telefonní a e-mailový seznam).

Vyhledávání
Všechny moduly jsou předem připraveny pro použití modulu vyhledávání, který umožní snadné řazení a kategorizaci dokumentů na webu podle vstupního požadavku uživatele. Je možné využít jednoduchého i rozšířeného vyhledávání a vyhledávat podle předem definovaných nebo volitelných parametrů.

Registrace
Pokud plánujete část obsahu webu poskytnout pouze registrovaným uživatelům, nebo pokud uvažujete distribuci informačních newsxletterů pro podporu stránek, pak budete potřebovat modul pro správu registrovaných uživatelů.

Newsletter
Tento samostatný modul umožňuje přípravu HTML i TXT verze newsxletteru, tvorbu neomezeného množství předdefinovaných templates a jednoduché nástroje pro sestavení obsahu. Je automaticky napojen na databázi skupin požadovaných příjemců.

Diskuse
Modul umožňuje založení a administraci jednoduchého diskuzního fóra na podkladě phpBB.

Korektor
Zásuvný modul s přímým napojením na jazykového korektora. Pomocí tohoto modulu předběžně uložíte text, který bude automaticky jazykově korektorován do 48 hodin a takto označen.

Statistika
Soubor nástrojů pro sledování a generování jednoduchých i sofistikovaných statistik podle předem definovaných algoritmů na požadavek klienta.

Nastavení
Umožňuje správu funkcí redakčního systému a definici uživatelů a jejich hiearchii (autor, redaktor, administrátor). Je možné měnit hesla uživatelů a korigovat přístupová práva.

Nápověda
Každý jednotlivý modul obsahuje jednoduchou nápovědu popisující funkce modulu.

Archiv starších novinek

uLékaře.cz

Největší a nejrychleji rostoucí portál o zdraví v ČR. Umožňuje efektivní zásah cílové skupiny lidí hledající informace o zdraví. Přes 335.000 unikátních návštěvníků a více jak 2.360.000 zhlédnutých stránek za měsíc.
čti více

 
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém a slovenském internetu. Digitalizovaný obsah archívu časopisů ČLS JEP, MF, Ambit, GEUM aj. Celoživotní vzdělávání lékařů, on-line kongresy, diskuze, katalog kongresů, aj.
čti více

 
ClipNote - prodejní nástroj

ClipNote je dokonalé iPad řešení pro komunikaci s lékaři. Je to prodejní nástroj, který pomáhá edukovat lékaře a vytváří obousměrnou komunikaci s Vašimi klienty.
čti více